Hiển thị tất cả 2 kết quả

United Unigear S4 SAE 90/140/80W90/85W90/85W140

United Unigear S4 là loi du hp số đa dng được pha chế đặc bit để đáp ng các yêu cu API GL-4.

United Unigear S4 được pha chế tcác thành phn du gc và phgia chn lc mang li mt loi du nhn cht lượng thích đáng. Sn phm này sdng phc hp hóa pht-pho lưu hunh GL-4 và bao gm thành phn c chế to bt cũng như ức chế sự ăn mòn được thiết kế đặc bit để bo vcác hp kim đồng. Kết quto ra mt loi du bôi trơn, chng li shình thành các lp ván du cn trên các phkin máy đồng b, do đó đảm bo cho vic vn hành được kéo dài, không sc.

United Unigear S5 SAE 90/140/80W90/85W90/85W140

United Unigear S5 là dầu bôi trơn bánh răng đa năng được sn xut tdu gc được chn lc, tinh chế cao và pha trn vi các cht phgia đã được kim chng thc tế. Skết hp này to ra mt sn phm có độ ổn định nhit và hóa hc tuyt vi trong phm vi nhit độ rng.

United Unigear S5 được thiết kế để mang li hiu sut cao nht dưới áp sut cc cao (Điu kin EP) bng cách sdng Công nghEP Lưu hunh-Pht pho ct lõi. Hóa hc tiên tiến này cho phép United Unigear S5 có thchu được ti trng siêu cao gia các răng ca các bbánh răng hypoid thường thy trong hthng truyn động ca xe hin đại. United Unigear S5 còn có độ ổn định nhit và chng ăn mòn tuyt vi. Nó được pha trn vi cht chng to bt để ngăn chn shình thành dư tha. Các cht phgia lưu hunh/pht pho ưu vit cũng hoàn toàn tương thích vi các vòng đệm và vòng đệm.