Hiển thị tất cả 3 kết quả

United Eco-Elite (LSPI) SAE 5W30 API SN Plus/ILSAC GF-5

United Eco-Elite (LSPI) is a fully synthetic passenger car motor oil with technology designed to provide an upgrade in performance to meet the latest requirements for GM specifications. United Eco-Elite (LSPI) is formulated to meet the severe performance demands of the latest turbocharged gasoline direct injection (TGDI) engine technology including new test requirements to prevent turbocharger failure, control the potential issues associated with oil aeration and to reduce the potential for engine damage due to pre-ignition. This new specification is introduced by GM in advance of the new ILSAC GF-6 category and also includes more severe demands in terms of oil oxidation performance and oil volatility. Although the specifications are listed with difference viscosity grades, it has the provision for the future inclusion of SAE 0W-16 grades, the main viscosity grades recommended by GM will be SAE 5W-30 and 0W-20.

United Gold Fully Synthetic SAE 5W30/5W40 API SP

United Gold là dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn, dầu nhờn dành cho xe ô tô Mid SAPS chất lượng cao, được phát triển đặc biệt cho động cơ hybrid và động cơ thu nhỏ cũng như tương thích với các hệ thống xử lý sau thế hệ mới nhất. Dầu được pha chế để đáp ứng các tuyên bố API SP và OEM hiệu suất mới nhất với yêu cầu khắt khe đối với động cơ hiện đại.

United GX Plus SAE 5W30 API SP/ ILSAC GF-6

Dầu động cơ tổng hợp United GX Plus là loại dầu động cơ ô tô chở khách (PCMO) mới mang lại hiệu suất nâng cao của công nghệ dầu bôi trơn nhằm bảo vệ tối đa cho các động cơ chạy bằng xăng mới nhất. Nó đáp ứng mức hiệu suất của API SP và vượt qua các yêu cầu khắt khe nhất về tiêu chuẩn kiểm soát khí thải và tiêu thụ dầu của động cơ hiện đại. Trong kỷ nguyên ý thức về năng lượng ngày nay, United GX Plus cũng được thiết kế để cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho người tiêu dùng.