Hiển thị kết quả duy nhất

Dầu thắng United Glycol Brake Fluid DOT 3

Dầu phanh United Glycol Brake Fluid DOT 3 phù hợp để sử dụng trong cả hệ thống phanh đĩa và tang trống, được thiết kế cho liên kết quan trọng giữa bàn đạp phanh và phanh. Nó được pha chế bởi chất lỏng glycol và glycol ether chất lượng cao, được thiết kế để hoạt động trong phạm vi nhiệt độ và độ ẩm rộng. Điểm sôi cao làm giảm xu hướng bốc hơi của United Glycol Brake Fluid Dot 3 ở nhiệt độ cao có thể xảy ra trong các tình huống phanh gấp.