Hiển thị tất cả 3 kết quả

United MTA Super 4T API SL/JASO MA2

United MTA Super 4T là sản phẩm hiệu suất cao được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của xe máy 4 thì. Nó không chỉ bôi trơn các bộ phận quan trọng của động cơ mà còn bảo vệ các cụm ly hợp và hộp số.

United MTB Racing Scooter SAE 10W40 API SN/JASO MB

United MTB Racing Scooter là một sản phẩm hiệu suất cao được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của xe máy 4 thì. Nó không chỉ bôi trơn các bộ phận quan trọng của động cơ mà còn bảo vệ các cụm ly hợp và
hộp số.

United MTB Scooter SAE 10W40 API SL/JASO MB

United MTB Scooter là dầu động cơ xe máy bốn thì hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt cho động cơ xe tay ga hiện đại với hộp số tự động và ly hợp khô. Vì động cơ xe tay ga nhỏ gọn và kín, chúng hoạt động ở nhiệt độ cao hơn và do đó cần các loại dầu được thiết kế đặc biệt vì dầu xe máy có thể không bảo vệ đầy đủ.