Hiển thị kết quả duy nhất

United Fully Syn Industrial Gear & Bearing Oil 150/220/320/460/680

United Fully-Syn industrial Gear & Bearing Oil được pha chế vi công ngheste và gc polyalphaolefin (PAO) tng hp độc quyn vi các cht phgia hiu sut giúp tăng cường độ ổn định oxy hóa, ci thin khnăng kim soát bt, duy trì độ ổn định vượt tri khi có nước và bo vchng g, ăn mòn, và mài mòn. Du gc tng hp mang li tui thdu dài hơn so vi du gc khoáng thông thường.