Hiển thị kết quả duy nhất

United Eco-Elite (LSPI) SAE 5W30 API SN Plus/ILSAC GF-5

United Eco-Elite (LSPI) là loại dầu động cơ xe khách tổng hợp hoàn toàn với công nghệ được thiết kế để nâng cấp hiệu suất nhằm đáp ứng các yêu cầu mới nhất về thông số kỹ thuật của GM. United Eco-Elite (LSPI) được chế tạo để đáp ứng nhu cầu hiệu suất khắc nghiệt của công nghệ động cơ phun xăng trực tiếp có tăng áp (TGDI) mới nhất, bao gồm các yêu cầu thử nghiệm mới để ngăn ngừa hỏng hóc bộ tăng áp, kiểm soát các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến sục khí dầu và giảm khả năng xảy ra lỗi. hư hỏng động cơ do đánh lửa trước. Thông số kỹ thuật mới này được GM giới thiệu trước danh mục ILSAC GF-6 mới và cũng bao gồm các yêu cầu khắt khe hơn về hiệu suất oxy hóa dầu và độ bay hơi của dầu. Mặc dù các thông số kỹ thuật được liệt kê với các cấp độ nhớt khác nhau, nhưng nó có điều khoản cho phép đưa vào các cấp độ nhớt SAE 0W-16 trong tương lai, các cấp độ nhớt chính được GM khuyến nghị sẽ là SAE 5W-30 và 0W-20.