Hiển thị kết quả duy nhất

Dầu máy dệt kim United Washable Textile Oil

United Washable Textile Oil là một sản phẩm cao cấp, được pha chế đặc để sử dụng bôi trơn cho máy dệt kim.