Hiển thị kết quả duy nhất

United Eco-Max 15 SAE 10W30/10W40/15W40 API CK-4/SN

United Eco-Max là Dầu động cơ Diesel hạng nặng CK-4 & FA-4 tiên tiến được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các thông số kỹ thuật Loại 11 (PC-11) mới được đề xuất dành cho xe hạng nặng. Một danh mục mới được chia thành hai danh mục phụ riêng biệt: một danh mục duy trì các tiêu chí dầu nặng truyền thống và một danh mục mang lại lợi ích tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm nhiên liệu bổ sung cho công nghệ động cơ diesel hiện đại trong khi vẫn duy trì độ bền. United Eco-Max cải thiện hiệu suất động cơ đang được giải quyết bao gồm độ ổn định oxy hóa, độ ổn định cắt và sục khí.